El CEIP Talaiot és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que pertany al municipi de Manacor. És una escola d’una línia: 3 unitats d’educació infantil i 6 unitats de primària.

La nostra escola és:

 • Aconfessional – L’escola es defineix aconfessional, respectuosa i tolerant amb totes les creences.

 • Oberta i integradora – L’escola pretén integrar-se i obrir-se al nostre entorn.

 • Pluralisme i valors democràtics – El nostre centre educa en la defensa i respecte dels valors democràtics,especialment: solidaritat, respecte i tolerància, educació no discriminatòria, ni competitiva, ni consumista.

 • Llengua d’aprenentatge – La llengua vehicular d’aprenentatge és el català.

 • Coeducació – El centre practica una educació per a la igualtat, sense discriminacions per raons de sexe i superadora de mites i tabús.

 • Educació integral – Entenem que educar suposa atendre no tan sols les capacitats intel.lectuals dels alumnes sinó també les seves capacitats afectives, motrius, de relació interpersonal i d’inserció i actuació social.

 • Escola democràtica – Tots els estaments de l’escola estan representants democràticament i tendran uns canals d’informació suficients perquè puguin participar en la vida i gestió del centre.

Actualment comptam amb:

 • 4 mestres d’educació infantil
 • 6 mestres de primària
 • 1 mestre de religió( dos dies a la setmana)
 • 1 especialista d’anglès
 • 1 especialista d’educació física
 • 1 especialista de Pedagogia Terapeútica
 • 1 especialista de Música
 • 1 especialista d’Atenció a la diversitat
 • 1 especialista de Audició i llenguatge( tres dies a la setmana)
 • 1 membre de l’Equip Psicopedagògic( quinzenalment)

Aproximadament tenim 185 – 200 alumnes.

L’horari del centre és de jornada continuada, de 9.00h a 14.00h.

Els pares poden parlar amb els tutors/es tots els dimarts de les 14.00h a les 15’00h, o bé els dijous de 14.00h a 15.00h. Per evitar molèsties i temps d’espera, concretau cita amb el tutor.

Si voleu parlar amb l’equip directiu, consultau l’horari de secretaria i direcció.

Normes generals de l’escola

1.- Les barreres de l’escola s’obriran a les 8:45h i estaran obertes fins a les 9:15h- 9:30h. Pregam màxima puntualitat tant a l’arribada com a la sortida del centre, ja que una vegada tancades les portes necessitareu que qualcú deixi la feina que està fent per venir a obrir ja que no disposam de conserge.

2.- A l’entrada a les 9:00h i a la sortida a les 14:00h els pares i les mares deixaran i rebran als seus fills a la barrera del pati d’infantil i a la barrera principal de primària.

3.- Les entrades i sortides d’educació són més tranquil·les s’obri la porta a les 8:45 i a les 13:45h.

4.- Per parlar amb els tutors/es i professors dels vostres fills podeu concertar una cita els dimarts o dijous. Pel bon funcionament de les classes, aprofitau aquest dia per parlar i eviteu fer-ho a les hores d’entrades i sortides, si no és un tema urgent.

5.- Per parlar amb l’equip directiu concertau cita prèvia.Consultau l’horari de secretaria i direcció.

6.- Importància de l’ús de l’agenda.- Tant el tutor com vosaltres us podeu comunicar amb l’escola mitjançant l’agenda escolar.És important que reviseu l’agenda cada dia.

7.- En cas d’absències els pares han de justificar les faltes. Les faltes que no han estat justificades es comuniquen a direcció per prendre les mesures oportunes.

8.- Qualsevol canvi( domiciliari, telèfon…) s’ha de notificar al centre.

9.- Els berenars a l’educació infantil són col·lectius, les famílies fan una aportació o bé econòmica o bé material(3 peces de fruita cada dilluns, una bossa de galetes, una bossa de tostades de maiz/arros, una bossa de fruita secada (més o menys cada trimestre).

A l’educació primària cada alumne dur el seu berenar i la seva botella d’aigua dins una fiambrera amb el seu nom i els divendres és el dia de la fruita.No estan permeses les llepolies, els xocolata i la bolleria.

10.- A l’escola no es poden dur joguines per jugar al pati, el centre té el seu material elegit pels alumnes per poder jugar en el temps de pati. Si un alumne dur una joguina la guardarà la seva tutora fins hora de sortida.

No està permès dur telèfon movil, si un alumne dur telèfon el guardarà la tutora o a direcció fins a les 14h.

11.- Els alumnes han de venir al centre amb vestits i condicions higièniques adequades per evitar manca d’higiene i la pediculosi que tant ens preocupa a tots.