L’associació Innova Talaiot és una associació formada per docents i famílies del Ceip Talaiot, és una associació sense ànim de lucre i amb unes finalitats molt concretes:

  • Organització de conferències o taules rodones.
  • Oferta de cursos, seminaris, tallers, grups de treball, etc.
  • Organització de jornades, debats, congressos.
  • Participar o realitzar publicacions en diferents formats.
  • Rebre assessorament i participar en assessoraments.
  • Aconseguir un romanent econòmic per invertir en la compra de material i/o mobiliari pel Ceip Talaiot.